loader image

ZAWORY REGULACYJNE

Zawór regulacyjny ECV

Zastosowanie:
Zawory typu ECV są odpowiednie dla niskich narażeń erozyjnych. Używa się ich do regulacji parametrów dla stosunkowo niedużych spadków ciśnienia lub w przypadku ograniczonego czasu pracy w warunkach krytycznych. Jeżeli ciężka kawitacja, flashing lub przepływ dławiony pojawiają się w sposób ciągły, należy zastosować zewnętrzne urządzenia ochronne, np. kryzy lub dyfuzory. Zawory typu ECV często wykorzystywane są jako ręczne zawory obejściowe o wysokiej precyzji regulacji.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu ECV produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus z napawanym gniazdem oraz grzyb prowadzony w tulei. Korpus jest zamknięty głowicą i uszczelniony metalowo-grafitową uszczelką spiralną, umieszczoną w kanaliku. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo, poprzez liniowe przesunięcie grzyba. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zalecane jest instalowanie zaworów z napływem pod grzyb, szczególnie dla grzybów profilowych.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny MCV

Zastosowanie:
Zawory typu MCV są odpowiednie dla niskich i średnich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów dla stosunkowo niedużych spadków ciśnienia lub w przypadku ograniczonego czasu pracy w warunkach krytycznych. Jeżeli ciężka kawitacja, flashing lub przepływ dławiony pojawiają się w sposób ciągły, należy zastosować zewnętrzne urządzenia ochronne, np. kryzy lub dyfuzory.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu MCV produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są korpus: z gnia-zdem wkręcanym oraz grzyb prowadzony w tulei. Korpus jest zamknięty głowicą i uszczelniony metalowo-grafitową uszczelką spiralną, umieszczoną w kanaliku. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo, poprzez liniowe przesunięcie grzyba. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zalecane jest instalowanie zaworów z napływem pod grzyb, szczególnie dla grzybów profilowych.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVA1

Zastosowanie:
Zawory typu HCVA1 są odpowiednie dla niskich i średnich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach lub w przypadku ograniczonego czasu pracy w warunkach krytycznych. Zawory HCVA1 stosuje się również do regulacji wszystkich rodzajów cieczy oraz regulacji pary przy małym i średnim spadku ciśnienia. Jeżeli ciężka kawitacja, flashing lub przepływ dławiony pojawiają się w sposób ciągły, należy zastosować zewnętrzne urządzenia ochronne, np. kryzy lub dyfuzory.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVA1 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są korpus: zamknięty głowicą, grzyb prowadzony w tulei oraz wkładane gniazdo dociśnięte klatką konstrukcyjną. Zarówno głowica zaworu, jak i gniazdo, uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo, poprzez liniowe przesunięcie grzyba. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zalecane jest instalowanie zaworów z napływem pod grzyb, szczególnie dla grzybów profilowych.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVA2

Zastosowanie:
Zawory typu HCVA2 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVA2 znajdują zastosowanie w przypadku pracy zaworów w warunkach częściowej kawitacji (np. zawory wtryskowe), flashingu (np. regulacja poziomu skroplin w wymiennikach regeneracyjnych) lub jako zawory redukcyjne pary przy małym i średnim spadku ciśnienia (np. redukcja ciśnienia pary do zdmuchiwaczy).

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVA2 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą, grzyb prowadzony w tulei oraz wkładane gniazdo dociśnięte klatką dławiącą. Zarówno głowica zaworu, jak i gniazdo, uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik jest rozprężany dwustopniowo. Pierwszy stopień stanowi zespół grzyb-gniazdo, następnie czynnik dławiony przez klatkę. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zawory pracują
z napływem pod grzyb.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVA3

Zastosowanie:
Zawory typu HCVA3 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVA3 znajdują zastosowanie jako zawory redukcyjne pary przy średnim i dużym spadku ciśnienia (np. redukcja ciśnienia pary do zdmuchiwaczy).

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVA3 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą, grzyb prowadzony w tulei oraz wkładane gniazdo dociśnięte dwiema klatkami dławiącymi. Zarówno głowica zaworu, jak i gniazdo, uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik jest rozprężany trójstopniowo. Pierwszy stopień stanowi zespół grzyb-gniazdo, kolejne dwa stopnie stanowią klatki dławiące bierne. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zawory pracują z napływem pod grzyb.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVA4

Zastosowanie:
Zawory typu HCVA4 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVA4 służą do ciągłego odsalania kotła. Przystosowane są do pracy w warunkach flashingu oraz dużych spadków ciśnienia.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVA4 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą, grzyb prowadzony w tulei oraz wkładane gniazdo z tuleją antyflashingową, dociśnięte klatką konstrukcyjną. Zarówno głowica zaworu, jak i gniazdo, uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych.
Czynnik dociera w fazie ciekłej nad grzyb, a odparowanie następuje w otworach tulei antyflashingowej. Dzięki temu energia kinetyczna mieszaniny para-woda jest rozproszona, co chroni korpus przed erozją. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zawory pracują z napływem nad grzyb.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVB1

Zastosowanie:
Zawory typu HCVB1 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVB1 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVB1 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą oraz wkładane gniazdo dociśnięte klatką, w której prowadzony jest grzyb. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik może być rozprężany jednostopniowo (wykonanie z grzybem tłoczkowym lub perforowanym) lub dwustopniowo (wykonanie z grzybem perforowanym). Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej i czynnik ulega rozprężeniu. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje tylko na części perforowanej (wykonanie jednostopniowe) lub na części perforowanej i klatce wykonanej jako stopień bierny (wykonanie dwustopniowe). Grzyby zaworów HCVB1 mogą być wykonane jako odciążone przy pomocy uszczelki. Uzyskuje się dzięki temu redukcję wymaganej siły napędu. Wykonanie z grzybem odciążonym zapewnia IV klasę szczelności.
Zawory mogą pracować z przepływem skierowanym pod lub nad grzyb.

Średnica nominalna: DN25÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVB2

Zastosowanie:
Zawory typu HCVB2 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVB2 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVB2 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą, wkładane gniazdo dociśnięte klatkami dławiącymi – czynną, w której prowadzony jest grzyb, oraz bierną. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka czynna uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik jest rozprężany dwustopniowo (wykonanie z grzybem tłoczkowym) lub trójstopniowo (wykonanie z grzybem perforowanym). Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej i następuje częściowe rozprężenie czynnika. Pozostały spadek ciśnienia następuje w otworowaniu klatki biernej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia podzielony jest między część perforowaną grzyba (stopień czynny) i dwie klatki dławiące (w tym przypadku obie klatki wykonane są jako stopnie bierne). Grzyby zaworów HCVB2 mogą być wykonane jako odciążone przy pomocy uszczelki. Uzyskuje się dzięki temu redukcję wymaganej siły napędu. Wykonanie z grzybem odciążonym zapewnia IV klasę szczelności.
Zawory pracują z przepływem skierowanym pod grzyb.

Średnica nominalna: DN25÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVB3

Zastosowanie:
Zawory typu HCVB3 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVB3 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVB3 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą, wkładane gniazdo dociśnięte klatkami dławiącymi – czynną, w której prowadzony jest grzyb, oraz dwiema biernymi. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka czynna uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik jest rozprężany trójstopniowo (wykonanie z grzybem tłoczkowym) lub czterostopniowo (wykonanie z grzybem perforowanym). Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej i następuje częściowe rozprężenie czynnika. Pozostałe dwa stopnie stanowią klatki bierne. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia podzielony jest między część perforowaną grzyba (stopień czynny) i trzy klatki dławiące (w tym przypadku wszystkie klatki wykonane są jako stopnie bierne). Grzyby zaworów HCVB3 mogą być wykonane jako odciążone przy pomocy uszczelki. Uzyskuje się dzięki temu redukcję wymaganej siły napędu. Wykonanie z grzybem odciążonym zapewnia IV klasę szczelności.
Zawory pracują z przepływem skierowanym pod grzyb.

Średnica nominalna: DN25÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVB4

Zastosowanie:
Zawory typu HCVB4 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVB4 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji. Zawory stosuje się również wtedy, gdy wymagana jest zwiększona regulacyjność zaworu oraz w celu ograniczenia wymaganej siły napędu.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVB4 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą oraz wkładane gniazdo dociśnięte klatką, w której prowadzony jest grzyb główny odciążony grzybem pilotem. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Zawory HCVB4 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Czynnik jest rozprężany jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot. Reguluje on małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot, następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu.
Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb.

Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVB5

Zastosowanie:
Zawory typu HCVB5 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Dwustopniowa redukcja ciśnienia z odzyskiem międzystopniowym pozwala ograniczyć kawitację oraz przepływ dławiony w pełnym zakresie pracy zaworu. Z tego względu zawory typu HCVB5 często stosuje się do regulacji przepływu kondensatu.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVB5 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą oraz wkładane gniazdo dociśnięte klatką, w której prowadzony jest grzyb dwustopniowy. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik jest rozprężany dwustopniowo. Najpierw dławiony jest przez część profilową lub perforowaną grzyba, następnie rozprężany w otworach klatki czynnej, stopniowo odsłanianych przez część tłoczkową grzyba. Zawory HCVB5 mogą być wykonane jako odciążone przy pomocy uszczelki. Uzyskuje się dzięki temu redukcję wymaganej siły napędu. Wykonanie z grzybem odciążonym zapewnia IV klasę szczelności.
Zawory pracują z przepływem skierowanym pod grzyb.

Średnica nominalna: DN40÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 6,3÷800 m3/h

Zawór regulacyjny HCVB6

Zastosowanie:
Zawory typu HCVB6 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVB6 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje duży spadek ciśnienia, np. zawory wtryskowe, bypassy pomp, zawory redukcyjne pary.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVB6 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą oraz zespół trójstopniowego gniazda i grzyba. Wkładane do korpusu i dociskane przez głowicę gniazdo może być wykonane jako jednoczęściowe lub dzielone. Głowica zaworu oraz gniazdo uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Spadek ciśnienia podzielony jest na trzy stopnie z odzyskiem ciśnienia między nimi. Dwa pierwsze stopnie grzyba są wykonane jako profilowe, trzeci stanowi część tłoczkowa.
Zawory pracują z przepływem skierowanym pod grzyb.

Średnica nominalna: DN15÷DN150
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷125 m3/h

Zawór regulacyjny HCVC1

Zastosowanie:
Zawory typu HCVC1 są odpowiednie dla niskich i średnich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji wszystkich rodzajów cieczy oraz regulacji pary przy małym i średnim spadku ciśnienia. Stosuje się je również w celu ograniczenia wymaganej siły napędu. Jeżeli ciężka kawitacja, flashing lub przepływ dławiony pojawiają się w sposób ciągły, należy zastosować zewnętrzne urządzenia ochronne, np. kryzy lub dyfuzory.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVC1 posiadają budowę dwugniazdową. Korpus jest obustronnie zamknięty pokrywami i uszczelniony uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. W zaworach znajdują się po dwa wkręcane gniazda i współpracujący z nimi grzyb tandemowy. Wpływający do zaworu czynnik dzielony jest na dwie strugi, z których każda jest rozprężana jednostopniowo. Na wylocie zaworu następuje połączenie czynnika w jeden strumień. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Konstrukcja zaworów HCVC1 umożliwia ograniczenie wymaganej siły napędów dzięki ciśnieniowemu odciążeniu grzybów.

Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN160
Współczynnik przepływu Kvs: 16÷1400 m3/h

Zawór regulacyjny HCVD1

Zastosowanie:
Zawory typu HCVD1 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVD1 przystosowane są do zabudowy bezpośrednio w króćcu wlotowym zbiornika. Stosuje się je jako zawory regulacyjne skroplin lub innych cieczy będących blisko stanu nasycenia (praca w warunkach flashingu lub ciężkiej kawitacji).

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów typu HCVD1 bazuje na korpusie kuto-spawanym. Grzyb wykonany jest jako tłoczkowy i pracuje w klatce, która jest połączona z korpusem. Korpus
posiada kołnierz do montażu zaworu bezpośrednio w króćcu wlotowym do zbiornika. Rozprężanie czynnika następuje już wewnątrz zbiornika. Rozprężony czynnik skierowany jest bezpośrednio pod lub nad lustro cieczy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zawór unika uszkodzeń spowodowanych kawitacją i flashingiem oraz eliminuje się problemy związane z erozją rurociągu za zaworem. Zawory typu HCVD1 posiadają odwrotny kierunek działania. Wysuwanie trzpienia zaworu powoduje jego zamknięcie, wsuwanie trzpienia do zaworu powoduje jego otwarcie. Zawory pracują z przepływem skierowanym pod grzyb (przepływ w kierunku otwarcia).

Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷800 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK1

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK1 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Używa się ich do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVK1 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji. Zawory stosuje się również wtedy, gdy wymagana jest zwiększona regulacyjność zaworu oraz w celu ograniczenia wymaganej siły napędu. Najczęściej wykorzystywane są jako zawory rozruchowe i zasilające kotła, rozruchowe lub zrzutowe turbiny i wszędzie tam, gdzie wymagana jest średnia lub wysoka redukcja parametrów pary.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVK1 posiadają budowę kątową. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus wykonany z odkuwki, samouszczelniająca, zintegrowana z klatką pokrywa wewnętrzna oraz grzyb odciążony pilotem. Korpus jest zamknięty pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Zawory HCVK1 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot. Reguluje on małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu.
Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym.

Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK2

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK2 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVK2 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji. Zawory stosuje się również wtedy, gdy wymagana jest zwiększona regulacyjność zaworu oraz w celu ograniczenia wymaganej siły napędu.

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów typu HCVK2 bazuje na odlewanym korpusie kątowym. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą oraz wkładane gniazdo dociśnięte klatką, w której prowadzony jest grzyb główny odciążony grzybem pilotem. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Zawory HCVK2 wykonywane są jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Czynnik jest rozprężany jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot, który reguluje małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu.
Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu.
Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb.

Średnica nominalna: DN80÷DN250
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN40
Współczynnik przepływu Kvs: 040÷800 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK3

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK3 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Używa się ich do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVK3 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji. Zawory stosuje się również wtedy, gdy wymagana jest zwiększona regulacyjność zaworu oraz w celu ograniczenia wymaganej siły napędu. Najczęściej wykorzystywane są jako zawory rozruchowe i zasilające kotła, rozruchowe lub zrzutowe turbiny i wszędzie tam, gdzie wymagana jest średnia lub wysoka redukcja parametrów pary.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVK3 posiadają budowę kątową. Podstawowym elementem konstrukcyjnym jest wykonany z odkuwki korpus o stałej grubości ścianki. Zapewnia on redukcję naprężeń termicznych podczas wygrzewania i stygnięcia zaworów. Korpus jest zamknięty samouszczelniającą, zintegrowaną z klatką pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Grzyb główny prowadzony jest w klatce i odciążony grzybem pilotem. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Zawory HCVK3 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot, który reguluje małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym.

Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK4

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK4 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je są do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVA4 służą do ciągłego odsalania kotła. Przystosowane są do pracy w warunkach flashingu oraz dużych spadków ciśnienia.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVK4 posiadają budowę kątową. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus wykonany z odkuwki, samouszczelniająca pokrywa wewnętrzna, grzyb prowadzony w tulei oraz gniazdo z tuleją antyflashingową. Korpus jest zamknięty pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki.
Czynnik dociera w fazie ciekłej nad grzyb, a odparowanie następuje w otworach tulei antyflashingowej. Dzięki temu energia kinetyczna mieszaniny para-woda jest rozproszona, co chroni korpus przed erozją. Soczewkowy kształt wylotu tulei zapewnia ochronę przed erozją rurociągu wylotowego. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane.
Zawory pracują z napływem nad grzyb.

Średnica nominalna: DN25÷DN100
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷160 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK5

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK5 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVK5 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji.

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów typu HCVK5 bazuje na korpusie kątowym. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą oraz wkładane gniazdo
dociśnięte klatką, w której prowadzony jest grzyb. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik może być rozprężany jednostopniowo (wykonanie z grzybem tłoczkowym lub perforowanym) lub dwustopniowo (wykonanie z grzybem perforowanym). Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej i czynnik ulega rozprężeniu. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje tylko na części perforowanej (wykonanie jednostopniowe) lub na części perforowanej i klatce wykonanej jako stopień bierny (wykonanie dwustopniowe). Grzyby zaworów HCVK5 mogą być wykonane jako odciążone przy pomocy uszczelki. Uzyskuje się dzięki temu redukcję wymaganej siły napędu. Wykonanie z grzybem odciążonym zapewnia IV klasę szczelności.
Zawory mogą pracować z przepływem skierowanym pod lub nad grzyb.

Średnica nominalna: DN25÷DN250
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN40
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷800 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK6

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK6 są odpowiednie dla niskich i średnich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach lub w przypadku ograniczonego czasu pracy w warunkach krytycznych. Zawory HCVK6 stosuje się do regulacji wszystkich rodzajów cieczy oraz regulacji pary przy małym i średnim spadku ciśnienia. Jeżeli ciężka kawitacja, flashing lub przepływ dławiony pojawiają się w sposób ciągły, należy zastosować zewnętrzne urządzenia ochronne, np. kryzy lub dyfuzory.

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów typu HCVK6 bazuje na korpusie kątowym. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą, grzyb prowadzony
w tulei oraz wkładane gniazdo dociśnięte klatką konstrukcyjną. Zarówno głowica zaworu, jak i gniazdo, uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo, poprzez liniowe przesunięcie grzyba. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zalecane jest instalowanie zaworów z napływem pod grzyb, szczególnie dla grzybów profilowych.

Średnica nominalna: DN15÷DN250
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN40
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷800 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK7

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK7 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Przystosowane są także do pracy w warunkach flashingu oraz dużych spadków ciśnienia.

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów typu HCVK7 bazuje na korpusie kątowym. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą, grzyb prowadzony w tulei oraz wkładane gniazdo z tuleją antyflashingową, dociśnięte klatką konstrukcyjną. Zarówno głowica zaworu, jak i gniazdo, uszczelnione są uszczelkami spiralnymi
metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Czynnik dociera w fazie ciekłej nad grzyb, a odparowanie następuje w otworach tulei antyflashingowej. Dzięki temu energia kinetyczna mieszaniny para-woda jest rozproszona, co chroni korpus przed erozją. Soczewkowy kształt wylotu tulei zapewnia ochronę przed erozją rurociągu wylotowego. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane.
Zawory pracują z napływem nad grzyb.

Średnica nominalna: DN15÷DN250
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN40
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷800 m3/h

Zawór regulacyjny HCVK8

Zastosowanie:
Zawory typu HCVK8 są
odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVK8 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje duży spadek ciśnienia, np. zawory wtryskowe, bypass-y pomp, zawory redukcyjne pary.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVK8 posiadają budowę kątową. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus zamknięty głowicą oraz zespół trójstopniowego gniazda i grzyba. Wkładane do korpusu i dociskane przez głowicę gniazdo może być wykonane jako jednoczęściowe lub dzielone. Głowica zaworu oraz gniazdo uszczelnione są uszczelkami spiralnymi
metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworu bez użycia narzędzi specjalnych. Spadek ciśnienia podzielony jest na trzy stopnie z odzyskiem ciśnienia między nimi. Dwa pierwsze stopnie grzyba są wykonane jako profilowe, trzeci stanowi część tłoczkowa.
Zawory pracują z przepływem skierowanym pod grzyb.

Średnica nominalna: DN15÷DN150
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷125 m3/h

Zawór regulacyjny HCVS2

Zastosowanie:
Zawory typu HCVS2 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Używa się ich do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVS2 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji. Zawory stosuje się również wtedy, gdy wymagana jest zwiększona regulacyjność zaworu oraz w celu ograniczenia wymaganej siły napędu. Najczęściej wykorzystywane są jako zawory rozruchowe i zasilające kotła, rozruchowe lub zrzutowe turbiny i wszędzie tam, gdzie wymagana jest średnia lub wysoka redukcja parametrów pary.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVS2 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus wykonany z odkuwki, samouszczelniająca, zintegrowana z klatką pokrywa wewnętrzna oraz grzyb odciążony pilotem. Korpus jest zamknięty pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Zawory HCVS2 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Czynnik jest rozprężany jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot. Reguluje on małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN250÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVS6

Zastosowanie:
Zawory typu HCVS6 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVS6 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje duży spadek ciśnienia, np. zawory wtryskowe, bypass-y pomp, zawory redukcyjne pary.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVS6 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus wykonany z odkuwki oraz zespół trójstopniowego gniazda i grzyba. W dolnej części korpusu znajduje się uszczelniona uszczelką trapezową pokrywa. Służy ona do montażu elementów czynnych. Gniazdo jest wkładane i dociśnięte wkrętką. Spadek ciśnienia podzielony jest na trzy stopnie z odzyskiem ciśnienia między nimi. Dwa pierwsze stopnie grzyba są wykonane jako profilowe, trzeci stanowi część tłoczkowa. Zawory pracują z przepływem skierowanym pod grzyb.

Średnica nominalna: DN25÷DN150
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN700
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷125 m3/h

Zawór regulacyjny HCVT1

Zastosowanie:
Trójdrogowe zawory regulacyjne typu HCVT1 są odpowiednie dla niskich i średnich narażeń erozyjnych. Mogą pełnić funkcję rozdzielającą lub mieszającą. Stosuje się je do regulacji przepływu cieczy, par oraz gazów przy małym i średnim spadku ciśnienia. Jeżeli ciężka kawitacja, flashing lub przepływ dławiony pojawiają się w sposób ciągły, należy zastosować zewnętrzne urządzenia ochronne, np. kryzy lub dyfuzory.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory typu HCVT1 wykonywane są jako trójdrogowe. W korpusie zainstalowane są dwa gniazda. Gniazdo górne jest wkręcane, natomiast gniazdo dolne ściśnięte pomiędzy korpusem i króćcem oraz uszczelnione metalowo-grafitowymi uszczelkami spiralnymi. Regulację przepływającego medium (rozdzielenie lub mieszanie) zapewnia poruszający się między gniazdami, obustronnie perforowany grzyb. Na króćcach wlotowych/wylotowych znajdują się strzałki oznaczające kierunek przepływu.

Średnica nominalna: DN15÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 1,6÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVZ1

Zastosowanie:
Zawory typu HCVZ1 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Używa się ich do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVZ1 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji. Zawory stosuje się również wtedy, gdy wymagana jest zwiększona regulacyjność zaworu oraz w celu ograniczenia wymaganej siły napędu. Najczęściej wykorzystywane są jako zawory rozruchowe i zasilające kotła, rozruchowe lub zrzutowe turbiny i wszędzie tam, gdzie wymagana jest średnia lub wysoka redukcja parametrów pary.

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów typu HCVZ1 bazuje na wykonanym z odkuwki korpusie typu Z (korpus posiada równoległe osie króćców wlotowego i wylotowego). Korpus jest zamknięty samouszczelniającą, zintegrowaną z klatką pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Grzyb główny jest prowadzony w klatce i odciążony grzybem pilotem. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Zawory HCVZ1 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Czynnik rozprężany jest jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot, który reguluje małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu.
Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym.

Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór regulacyjny HCVZ2

Zastosowanie:
Zawory typu HCVZ2 są odpowiednie dla niskich i średnich narażeń erozyjnych. Wykorzystuje się je do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach lub w przypadku ograniczonego czasu pracy w warunkach krytycznych. Zawory HCVZ2 stosuje się do regulacji wszystkich rodzajów cieczy oraz regulacji pary przy małym i średnim spadku ciśnienia. Jeżeli ciężka kawitacja, flashing lub przepływ dławiony pojawiają się w sposób ciągły, należy zastosować zewnętrzne urządzenia ochronne, np. kryzy lub dyfuzory.

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów typu HCVZ2 bazuje na wykonanym z odkuwki korpusie typu Z (korpus posiada równoległe osie króćców wlotowego i wylotowego). Korpus jest zamknięty samouszczelniającą pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Zawory posiadają grzyb prowadzony w tulei oraz gniazdo wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo, poprzez liniowe przesunięcie grzyba. Grzyby wykonywane są jako profilowe lub perforowane. Zalecane jest instalowanie zaworów z napływem pod grzyb, szczególnie dla grzybów profilowych. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym.

Średnica nominalna: DN25÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 0,1÷1300 m3/h

SCHŁADZACZE I ZAWORY REDUKCYJNO-SCHŁADZAJĄCE

Schładzacz ASD

Zastosowanie:
Schładzacze z atomizacją parową typu ASD mają zastosowanie w układach regulacji temperatury pary, w których wymagana jest szczególnie wysoka regulacyjność i dobre rozpylenie czynnika chłodzącego, przy niskich prędkościach pary w rurociągu.

Wykonanie i zasada działania:
Schładzacze typu ASD wyposażone są w dysze z atomizacją parową. Schładzanie realizowane jest poprzez bezpośredni wtrysk wody chłodzącej do pary. W dyszy wtryskowej, umieszczonej w głowicy schładzacza,następuje atomizacja kropelek wody przez oddziaływanie strumienia pary o prędkości nadkrytycznej. Efektem jest wytworzenie mgły wodnej i niemal natychmiastowe wchłonięcie wody przez strumień pary. Maksymalna efektywna regulacyjność schładzacza, mierzona stosunkiem maksymalnego do minimalnego strumienia schładzanej pary, wynosi 60:1. Schładzacze typu ASD są urządzeniami bezobsługowymi, nie posiadają żadnych części ruchomych ani szybkozużywających się. Montuje się je do kołnierzowego króćca umieszczonego na rurociągu parowym. Woda chłodząca dostarczana jest przez króciec boczny, natomiast para atomizująca przez króciec górny.
Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego. Strumień pary potrzebnej do atomizacji jest stały i nie wymaga płynnej regulacji. Ogranicza się go przy pomocy kryzy lub ręcznego zaworu dławiącego.

Dane techniczne:

Rurociąg parowy:
Średnica nominalna: DN200÷DN600 
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 1 m3/h

Rurociąg wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 1 m3/h

Rurociąg pary atomizującej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 1 m3/h

Schładzacz PSD

Zastosowanie:
Schładzacze tłoczkowe typu PSD mają zastosowanie w układach regulacji temperatury pary o dużych zmianach obciążenia. Zalecane są szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą zmiennością temperatury czynnika schładzanego lub ciśnienia czynnika schładzającego.

Wykonanie i zasada działania:
Schładzacze typu PSD wyposażone są w zespoły wysokowydajnych dysz, tłoczek oraz układ szczelnego odcięcia wody. Schładzanie realizowane jest poprzez bezpośredni wtrysk wody chłodzącej w rurociągu parowym. Sterowany trzpieniem tłoczek reguluje wydajność odsłaniając kolejne dysze. Znajdujący się w górnej części korpusu układ odcinający zabezpiecza instalację wtryskową przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia i tworzeniem się „bąbla” po odcięciu przepływu czynnika na gorącym rurociągu.
Schładzacze tłoczkowe posiadają odwrotny kierunek działania. Wysuwanie trzpienia schładzacza powoduje jego zamknięcie, wsuwanie trzpienia do schładzacza powoduje jego otwarcie. Maksymalna efektywna regulacyjność schładzacza, mierzona stosunkiem maksymalnego do minimalnego strumienia schładzanej pary, wynosi 40:1. Schładzacze montuje się do kołnierzowego króćca umieszczonego na rurociągu parowym. Ten typ schładzacza nie wymagają stosowania zaworów wtryskowych.

Dane techniczne:

Rurociąg parowy:
Średnica nominalna: DN200÷DN1000 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 0,16 m3/h

Rurociąg wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 0,16 m3/h

Schładzacz LSD

Zastosowanie:
Schładzacze lancowe typu LSD mają zastosowanie w układach regulacji temperatury pary o niewielkich zmianach obciążenia.

Wykonanie i zasada działania:
Schładzacze lancowe typu LSD wyposażone są w dysze o rozpylaniu hydraulicznym. Schładzanie realizowane jest poprzez bezpośredni wtrysk wody chłodzącej w rurociągu parowym. Wysokowydajne dysze o stałym przekroju zapewniają optymalne rozpylanie i jednolity rozkład strumienia w pełnym zakresie pracy schładzacza. Efektywne rozpylanie następuje już przy różnicy ciśnień 0,3 bar. W zależności od parametrów procesu schładzania, schładzacz może być wyposażony w jedną lub kilka dysz. Rozpylana przez dysze woda tworzy pełny lub pusty stożek o różnych kątach rozchyłu. Maksymalna efektywna regulacyjność schładzacza, mierzona stosunkiem maksymalnego do minimalnego strumienia schładzanej pary, wynosi 6:1. Schładzacze typu LSD są urządzeniami całkowicie bezobsługowymi, nie posiadają żadnych części ruchomych ani szybko zużywających się. Montuje się je do kołnierzowego króćca umieszczonego na rurociągu parowym. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Rurociąg parowy:
Średnica nominalna: DN150÷DN1000 
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 0,16 m3/h

Rurociąg wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 0.16 m3/h

Schładzacz RSD

Zastosowanie:
Schładzacze pierścieniowe typu RSD mają zastosowanie w układach regulacji temperatury pary o średnich zmianach obciążenia.

Wykonanie i zasada działania:
Schładzacze pierścieniowe typu RSD wyposażone są w dysze o rozpylaniu hydraulicznym. Schładzanie realizowane jest poprzez bezpośredni wtrysk wody chłodzącej do pary. Woda rozpylana jest przez zespół wysokowydajnych dysz w części wylotowej, specjalnie profilowanej zwężki. Przyspieszenie czynnika chłodzonego w zwężce schładzacza oraz wzbudzenie jego turbulencji pozwala osiągnąć wysoką regulacyjność. Maksymalna efektywna regulacyjność schładzacza, mierzona stosunkiem maksymalnego do minimalnego strumienia schładzanej pary, wynosi 20:1. Schładzacze typu RSD są urządzeniami całkowicie bezobsługowymi, nie posiadają żadnych części ruchomych ani szybko zużywających się. Standardowo wykonywane są do zabudowy międzykołnierzowej na rurociągu parowym. Możliwe jest wykonanie z końcówkami do spawania. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Rurociąg parowy:
Średnica nominalna: DN25÷DN250
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 0,08 m3/h

Rurociąg wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN25÷DN40
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: ≥ 0,08 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC1

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC1 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Do schładzania wykorzystują wodę o wysokim ciśnieniu, np. wodę zasilającą. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC1 posiadają budowę kątową z wtryskiem wody chłodzącej pod grzyb. Wykonany z odkuwki korpus jest zamknięty samouszczelniającą pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Pokrywa wewnętrzna zintegrowana jest z klatką. Wewnątrz klatki porusza się grzyb perforowany. Gniazdo zaworu wykonane jest jako wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki, wyposażone w zespół dysz wodnych zapewniających odpowiednie rozpylanie kropli wody. Dysze zasilane są wodą przez jeden lub dwa króćce, znajdujące się w korpusie. Zawory HCVKC1 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym. Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo na części perforowanej grzyba. Grzyb główny odpowiada również za otwarcie kolejnych dysz wodnych, grzyb pilot służy tylko do odciążenia zaworu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym.
Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC2

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC2 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Do schładzania mogą wykorzystywać wodę o niskim ciśnieniu, np. kondensat. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny oraz w układach pary technologicznej.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC2 posiadają budowę kątową z wtryskiem wody po stronie wtórnej i atomizacją parową. Wykonany z odkuwki korpus jest zamknięty samouszczelniającą, zintegrowaną z klatką, pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Wewnątrz klatki porusza się grzyb perforowany. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. W dolnej części gniazda znajduje się otworowana tuleja dławiąca oraz wyprowadzenie pary do atomizacji. Zawory HCVKC2 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym. Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Czynnik jest rozprężany wielostopniowo. Pierwszy spadek ciśnienia odbywa się w odsłanianych stopniowo przez grzyb otworach tulei gniazda. Kolejne stopnie stanowią płyty dławiące umieszczone w gardzieli wylotowej zaworu, ilość płyt dobrana jest do parametrów pracy zaworu. Wtrysk wody następuje po całkowitym rozprężeniu pary. W początkowej fazie otwarcia zaworu następuje zasilenie dyszy parą atomizującą. Efektem atomizacji jest wytworzenie mgły wodnej i niemal natychmiastowe wchłonięcie wody przez strumień pary.
Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC3

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC3 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej w układach pary technologicznej.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC3 posiadają budowę kątową. Woda chłodząca jest rozpylana przez zespół wysokowydajnych dysz. Wtrysk odbywa się w specjalnie profilowanej zwężce w króćcu wylotowym. Strumień pary jest przyspieszony i następuje wzbudzenie jego turbulencji. Pozwala to osiągnąć wysoką regulacyjność i zapewnia dobre wchłanianie wody wtryskowej nawet przy niskich przepływach pary. Korpus zaworu jest zamknięty głowicą, gniazdo wykonane jako wkładane i dociśnięte klatką, w której prowadzony jest grzyb. Głowica zaworu, gniazdo oraz klatka uszczelnione są uszczelkami spiralnymi metalowo-grafitowymi, umieszczonymi w kanalikach. Budowa ta umożliwia prosty demontaż i montaż zaworów bez użycia narzędzi specjalnych. Zawory HCVKC3 wykonywane są jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot, który reguluje małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN80÷DN250 
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN40
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷800 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: DN80÷DN250 
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN40
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷800 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN40
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN100 
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷800 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC4

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC4 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej w układach pary technologicznej.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC4 posiadają budowę kątową. Woda chłodząca rozpylana jest przez zespół wysokowydajnych dysz. Wtrysk odbywa się w specjalnie profilowanej zwężce w króćcu wylotowym. Strumień pary jest przyspieszony i następuje wzbudzenie jego turbulencji. Pozwala to osiągnąć wysoką regulacyjność i zapewnia dobre wchłanianie wody wtryskowej nawet przy niskich przepływach pary. Korpus jest zamknięty samouszczelniającą, zintegrowaną z klatką pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Wewnątrz klatki porusza się grzyb. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Zawory HCVKC4 wykonywane są jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot, który reguluje małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN250 
Ciśnienie nominalne: PN63÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷800 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN250 
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷800 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN40
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷800 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC5

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC5 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Do schładzania wykorzystują wodę o wysokim ciśnieniu, np. wodę zasilającą. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC5 posiadają budowę kątową z wtryskiem wody chłodzącej pod grzyb. Podstawowym elementem konstrukcyjnym jest wykonany z odkuwki korpus o stałej grubości ścianki, który zapewnia redukcję naprężeń termicznych podczas wygrzewania i stygnięcia zaworów. Korpus jest zamknięty samouszczelniającą pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową, pokrywa wewnętrzna jest zintegrowana z klatką. Wewnątrz klatki porusza się grzyb perforowany. Gniazdo zaworu wykonane jest jako wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Wyposażone jest w zespół dysz wodnych zapewniających odpowiednie rozpylanie kropli wody. Dysze zasilane są wodą przez jeden lub dwa króćce znajdujące się w korpusie. Zawory HCVKC5 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba
pilota pracującego w grzybie głównym. Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo na części perforowanej grzyba. Grzyb główny odpowiada również za otwarcie kolejnych dysz wodnych, grzyb pilot służy tylko do odciążenia zaworu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN10÷PN40
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC6

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC6 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC6 posiadają budowę kątową. Woda chłodząca jest rozpylana przez zespół wysokowydajnych dysz, znajdujących się w komorze pod gniazdem zaworu. Podstawowym elementem konstrukcyjnym jest wykonany z odkuwki korpus o stałej grubości ścianki, który zapewnia redukcję naprężeń termicznych podczas wygrzewania i stygnięcia zaworów. Korpus jest zamknięty samouszczelniającą pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową, pokrywa wewnętrzna jest zintegrowana z klatką, wewnątrz której prowadzony jest grzyb. Gniazdo zaworu jest wykonane jako wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki, wyposażone w perforowaną strukturę dławiącą w części wylotowej.
Zawory HCVKC6 wykonywane są jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot, który reguluje małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot, następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Czynnik rozprężany jest wielostopniowo. Pierwszy stopień jest czynny (grzyb), następne dwa bierne (perforacja gniazda i płyta dławiąca).
Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym.
Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN40
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC7

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC7 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej w układach pary technologicznej wymagających wysokiej regulacyjności.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC7 posiadają budowę kątową z wtryskiem wody pod grzyb i atomizacją parową. Wykonany z odkuwki korpus zamknięty jest samouszczelniającą pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Gniazdo zaworu jest wykonane jako wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. W dolnej części gniazda znajdują się dysze wtryskowe wykorzystujące parę z części wysokociśnieniowej zaworu do atomizacji kropelek wody. Efektem atomizacji jest wytworzenie mgły wodnej i niemal natychmiastowe wchłonięcie wody przez strumień pary. Wtrysk wody następuje poza strefą elementów ruchomych, co ma zasadniczy wpływ na żywotność zaworu. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo przez grzyb perforowany. W początkowej fazie otwarcia zaworu następuje zasilenie dyszy parą atomizującą. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷500 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷500 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷500 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC8

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC8 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Do schładzania mogą wykorzystywać wodę o niskim ciśnieniu ciśnieniu, np. kondensat. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny oraz w układach pary technologicznej.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC8 posiadają budowę kątową; po stronie wtórnej znajduje się schładzacz atomizujący typu ASD. Wykonany z odkuwki korpus jest zamknięty samouszczelniającą pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową, pokrywa wewnętrzna jest zintegrowana z klatką. Wewnątrz klatki prowadzony jest grzyb. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki.
Zawory HCVKC8 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot, który reguluje małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym. Wtrysk wody następuje po całkowitym rozprężeniu pary. Schładzacz atomizujący może być zasilany parą z upustu zaworu lub z zewnętrznego źródła. Efektem atomizacji jest wytworzenie mgły wodnej i niemal natychmiastowe wchłonięcie wody przez strumień pary. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego. Strumień pary potrzebnej do atomizacji jest stały i nie wymaga płynnej regulacji, ogranicza się go przy pomocy kryzy lub ręcznego zaworu dławiącego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Rurociąg wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Rurociąg pary atomizującej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN25÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVKC9

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC9 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Do schładzania mogą wykorzystywać wodę o niskim ciśnieniu ciśnieniu, np. kondensat. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny. Zawory typu HCVKC9 przystosowane są do współpracy z kondensatorami bez dodatkowego dochładzania pary we wstawkach zrzutowych.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVKC9 mają budowę kątową z wtryskiem wody po stronie wtórnej i atomizacją parową. Wykonany z odkuwki korpus jest zamknięty samouszczelniającą, zintegrowaną z klatką, pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Wewnątrz klatki porusza się grzyb perforowany. Gniazdo zaworu wykonane jest jako wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Znajdują się w nim kanały poboru pary do atomizacji. Dysze wtryskowe znajdują się w króćcu wylotowym. Zawory HCVKC9 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym. Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Czynnik jest rozprężany wielostopniowo. Pierwszy spadek ciśnienia następuje w odsłanianych stopniowo otworach grzyba perforowanego.
Kolejne stopnie stanowią płyty dławiące, umieszczone w gardzieli wylotowej zaworu. Ilość płyt dobrana jest do parametrów pracy zaworu. Wtrysk wody ma miejsce po całkowitym rozprężeniu się pary. W początkowej fazie otwarcia zaworu następuje zasilenie dysz parą atomizującą. Efektem atomizacji jest wytworzenie mgły wodnej i niemal natychmiastowe wchłonięcie wody przez strumień pary. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN40÷DN100
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVAC1

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVAC1 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej w układach pary technologicznej.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVAC1 posiadają budowę przelotową prostą z wtryskiem wody po stronie wtórnej i atomizacją parową. Część redukcyjna bazuje na zaworach regulacyjnych z gniazdem wkładanym dociśniętym klatką konstrukcyjną i grzybem perforowanym prowadzonym w tulei. Czynnik jest rozprężany wielostopniowo. Pierwszy stopień stanowi grzyb perforowany, kolejne stopnie to płyty dławiące, umieszczone w gardzieli wylotowej zaworu. Ilość płyt dobrana jest do parametrów pracy zaworu. Wtrysk wody następuje po całkowitym rozprężeniu się pary. Para do atomizacji pobierana jest z przestrzeni wysokociśnieniowej przez grzybowrzeciono. Efektem atomizacji jest wytworzenie mgły wodnej i niemal natychmiastowe wchłonięcie wody przez strumień pary. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN25÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1000 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN400
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1000 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN400 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1000 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVSC2

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVSC2 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Do schładzania mogą wykorzystywać wodę o niskim ciśnieniu, np. kondensat. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny. Zawory typu HCVSC2 przystosowane są do współpracy z kondensatorami bez dodatkowego dochładzania pary we wstawkach zrzutowych.

Wykonanie i zasada działania:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVSC2 mają budowę przelotową prostą z wtryskiem wody po stronie wtórnej i atomizacją parową. Wykonany z odkuwki korpus jest zamknięty samouszczelniającą pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową, pokrywa wewnętrzna jest zintegrowana z klatką. Wewnątrz klatki porusza się grzyb perforowany. Gniazdo zaworu wykonane jest jako wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Zawory HCVSC2 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym. Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Czynnik jest rozprężany wielostopniowo. Pierwszy spadek ciśnienia następuje w odsłanianych stopniowo otworach grzyba perforowanego. Kolejne stopnie stanowią płyty dławiące, umieszczone w gardzieli wylotowej zaworu. Ilość płyt dobrana jest do parametrów pracy zaworu. Dysze wtryskowe znajdują się w króćcu wylotowym. Wtrysk wody ma miejsce po całkowitym rozprężeniu się pary. Para do atomizacji jest pobierana z części wysokociśnieniowej korpusu. Podaniem pary do dysz steruje zawór odcinający. Efektem atomizacji jest wytworzenie mgły wodnej i niemal natychmiastowe wchłonięcie wody przez strumień pary. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN700
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN700
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN40÷DN100
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN700 
Współczynnik przepływu Kvs: 10÷1300 m3/h

Zawór redukcyjno-schładzający HCVZC1

Zastosowanie:
Zawory redukcyjno-schładzające typu HCVZC1 służą do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Do schładzania wykorzystują wodę o wysokim ciśnieniu, np. wodę zasilającą. Znajdują zastosowanie jako zawory rozruchowe lub zrzutowe turbiny.

Wykonanie i zasada działania:
Konstrukcja zaworów redukcyjno-schładzających typu HCVZC1 bazuje na wykonanym z odkuwki korpusie typu Z (korpus posiada równoległe osie króćców wlotowego
i wylotowego). Woda chłodząca wtryskiwana jest pod grzyb. Wykonany z odkuwki korpus jest zamknięty samouszczelniającą, zintegrowaną z klatką, pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Wewnątrz klatki porusza się grzyb perforowany. Gniazdo zaworu wykonane jest jako wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki, wyposażone w zespół dysz wodnych, zapewniających odpowiednie rozpylanie kropli wody. Dysze zasilane są wodą przez jeden lub dwa króćce znajdujące się w korpusie. Zawory HCVZC1 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym. Zawory mogą posiadać rozwiązania specjalne z grzybem nieodciążonym. Czynnik jest rozprężany jednostopniowo na części perforowanej grzyba. Grzyb główny odpowiada za otwarcie kolejnych dysz wodnych, grzyb pilot służy tylko do odciążenia zaworu.
Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb. Konstrukcja zaworów umożliwia zwiększenie ilości stopni redukcji ciśnienia poprzez zabudowę dodatkowych struktur w króćcu wylotowym. Do regulacji przepływu wody chłodzącej, wymagane jest dodatkowo zastosowanie zaworu wtryskowego.

Dane techniczne:

Na wlocie:
Średnica nominalna: DN50÷DN300 
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Na wylocie:
Średnica nominalna: wg wymagań klienta
Ciśnienie nominalne: PN16÷PN800
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h

Króciec wody wtryskowej:
Średnica nominalna: DN15÷DN50
Ciśnienie nominalne: PN40÷PN800 
Współczynnik przepływu Kvs: 40÷1300 m3/h