loader image

Armatura przemysłowa

Produkty

OD BLISKO 30 LAT PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY ELEMENTY I SYSTEMY AUTOMATYKI DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO

Współczesne zautomatyzowane instalacje przemysłowe stawiają najwyższe wymagania w stosunku do obsługującej je aparatury regulacyjnej. Sprawą zasadniczą jest utrzymanie reżymów technologicznych w bardzo wąskiej granicy odchyleń. Jest to niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej jakości i sprawności wytwarzania oraz niezawodności obiektów przemysłowych. Spośród wielu branż najwyższą poprzeczkę dla producentów aparatury stawia przemysł wytwarzania energii. Ponieważ są to zakłady ruchu ciągłego, sprawą priorytetową jest żywotność i niezawodność instalowanych urządzeń. Procesy energetyczne wymagają ciągłego i precyzyjnego sterowania mediami o wysokich parametrach, stąd pierwszoplanową rolę odgrywają w tych procesach elementy wykonawcze sterujące tymi mediami, czyli armatura przemysłowa, obejmująca zawory, zasuwy i przepustnice odcinające i regulacyjne oraz stacje redukcyjno-schładzające.
Przedstawioną armaturę można podzielić na: zawory regulacyjne ogólnego przeznaczenia, zawory regulacyjne dedykowane do zastosowań w energetyce, stacje redukcyjno-schładzające i schładzacze oraz zawory specjalizowane do ściśle określonych zastosowań. Głównym czynnikiem, branym pod uwagę przy projektowaniu nowych konstrukcji jest ich solidność, długowieczność, a także ograniczenie do minimum wymagań serwisowych przy jednoczesnym maksymalnym uproszczeniu serwisu. Cele te osiągnięto przez stosowanie w zaworach na wyższe parametry korpusów drążonych z odkuwek, głowic samouszczelniających się, naciągów sprężynowych pakunków oraz unikanie uszczelnień miękkich wewnątrz zaworów. Zawory przeznaczone do pracy w warunkach krytycznych – takich jak kawitacja, flashing, przepływ
zdławiony lub para mokra, są przygotowane zarówno konstrukcyjnie, jak i materiałowo do opanowania tych zjawisk.
Głównym użytkownikiem produkowanej przez nas armatury jest przemysł energetyczny. Nasza lista referencyjna jest długa i obejmuje niemal wszystkie krajowe elektrownie i elektrociepłownie. Wyrażamy przekonanie, że produkowana przez nas armatura spełnia wszystkie wysokie wymagania branży i jest w stanie skutecznie konkurować z urządzeniami produkowanymi za granicą.
Zapraszamy do współpracy!