loader image

Realizacje

Galeria

Elektrownia Dolna Odra
(Kotłownia rozruchowa pary
PGE EL. ZEDO)

Elektrownia Dolna Odra
(Kotłownia rozruchowa pary
PGE EL. ZEDO)

Budowa kotłowni pary
rozruchowej o wydajności
37t/h, instalacji olejowej oraz
kolektora pary 1,7MPa
łączącego kotłownię z blokami.

Elektrownia Turów

Enea Wytwarzanie
(Elektrownia Kozienice)