loader image

INTEC S.A.

Dane rejestrowe

INTEC S.A.

ul. Wrocławska 33D Długołęka,
55-095 Mirków
Polska

KRS: 0001047693

NIP: 8990102145

REGON: 930101095

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 2 286 144,00 PLN, w całości wpłacony.

Konto: PKO BP S.A.

84 1020 5226 0000 6402 0767 0682