loader image

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Niezawodność urządzeń była i jest najważniejszą dewizą INTEC S.A. Znając wysokie wymagania stawiane urządzeniom instalowanym na obiektach energetycznych i projektując nowe konstrukcje staramy się, aby zostały w nich zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które pozwolą urządzeniom spełniać normy i parametry dotyczące ochrony środowiska, bezpiecznej pracy, a także działać w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Pragniemy, aby nasi Klienci byli zadowoleni również z oferowanych przez naszą firmę usług, które staramy się świadczyć na najwyższym poziomie i z pełnym zaangażowaniem pracowników.
Aby spełnić oczekiwania Klientów, a jednocześnie zapewnić naszym pracownikom i współpracownikom stabilność zatrudnienia, bezpieczne i higieniczne warunki pracy w przyjaznym środowisku, stosujemy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015, system zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy ISO 45001:2018 oraz system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.

Zobowiązujemy się:
– identyfikować i realizować potrzeby i oczekiwania Klientów, dążąc do wzrostu ich poziomu zadowolenia;
– identyfikować i monitorować ryzyka i szanse, mające wpływ na osiąganie założonych celów;
– dokładać wszelkich starań, skutecznie i efektywnie polepszać poziom BHP oraz system zarządzania BHP i Ochroną Środowiska;
– obniżać ryzyko, zapobiegać urazom i schorzeniom zawodowym, wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, pożarom lub wybuchom poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy;
– przestrzegać aktualnych przepisów prawa i innych wymagań prawnych, dotyczących zagrożeń i ochrony środowiska, odnoszących się do organizacji;
– dążyć do ciągłego doskonalenia działań dotyczących jakości, BHP i środowiska przy współudziale pracowników;
– dbać o ochronę środowiska naturalnego, w tym zapobiegać wszelkim zanieczyszczeniom środowiska podczas pracy i doskonalić gospodarkę odpadami;
– konsultować z przedstawicielem pracowników planowanie, działania, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz cele BHP, jakościowe i środowiskowe.

Osiągnięcie tak postawionych celów możliwe jest tylko przy współudziale całej załogi – osób świadomych potrzeby wprowadzenia i stosowania trzech systemów, zadowolonych ze swojej pracy; pracowników, które wykonują swoje zadania jak najlepiej, popełniając przy tym możliwie mało błędów. Deklarujemy ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji, aby sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom i standardom. Najwyższe Kierownictwo oraz kierownicy wszystkich szczebli zobowiązani są tworzyć ku temu odpowiednie warunki.
Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do zakomunikowania wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym niniejszej zintegrowanej polityki, a także do zapewnienia zasobów i środków dla wszelkich działań służących realizacji wyżej wymienionych celów.