loader image

Usługi

Technologie przemysłowe

 • PROJEKTOWANIE ARMATURY
 • projektowanie, obliczenia przepływowe i termodynamiczne:
  • zaworów regulacyjnych i specjalistycznych
  • stacji redukcyjno-schładzających
  • stacji rozruchowo-zrzutowych
  • wielkogabarytowych zasuw, klap zwrotnych, osadników
 • konstrukcje armatury dostosowane do indywidualnych  potrzeb
 • projektowanie elementów łączących armaturę z napędem
 • kompleksowy dobór armatury i napędów wraz z osprzętem
 • analiza pracy przepływowych układów technologicznych

 • PRODUKCJA
 • zawory: regulacyjne, odcinające, kryzowe, zwrotne, specjalizowane
 • stacje redukcyjno-schładzające i rozruchowo-zrzutowe
 • schładzacze
 • wstawki zrzutowe
 • zespoły bypassu regeneracji wysokoprężnej
 • zasuwy
 • osadniki
 • przepustnice trójmimośrodowe
 • siłowniki elektryczne i pneumatyczne
 • MONTAŻ, URUCHOMIENIA, SERWIS
 • prefabrykacje i montaże AKPiA, elektryczne, mechaniczne, układy sterowania
 • koordynacja, organizacja i nadzór zadań inwestycyjnych w branżach AKPiA, elektrycznej, mechanicznej, budowlanej
 • optymalizacje układów technologicznych
 • dobór nastaw i parametrów układów technologicznych
 • uruchomienie stacji redukcyjno-schładzających
 • uruchomienia układów technologicznych
 • serwis zaworowy, pomiary i badania
 • serwis zaworowy, pomiary i badania
 • serwis napędów elektrycznych i pneumatycznych
 • utrzymanie ruchu, remonty bieżące, umowy serwisowe
 • ustawienia i konfiguracje napędów, armatury, aparatury pomiarowej
 • APLIKACJE OBIEKTOWE – AUTOMATYKA
 • projekty branży AKPiA
 • opracowania układów zabezpieczeń
 • instalacje Ex, palniki mazutowe, palniki na olej lekki, wytwornice pary
 • dobór i dostawa aparatury
 • dokumentacja jakościowa
 • zatwierdzenia CLDT
 • opracowania HAZOP
 • radarowe zabezpieczeniowe układy pomiarowe poziomu wody w walczaku

 

 • APLIKACJE OBIEKTOWE – TECHNOLOGIA
 • projekty kompletnych układów technologicznych
 • projekty zabudowy stacji redukcyjno-schładzających
 • projekty zabudowy stacji rozruchowo-zrzutowych
 • projekty zabudowy rurociągów
 • zabudowy armatur, układów pomiarowych itd.
 • zatwierdzenia UDT, CLDT, GUM
 • gotowe obiekty „pod klucz”
 • APLIKACJE OBIEKTOWE – BRANŻA ELEKTRYCZNA
 • projekty branży elektrycznej
 • opracowania układów zabezpieczeń
 • dobór i dostawa aparatury
 • dokumentacja jakościowa
 • opracowania koncepcyjne
 • pomiary i badania
 • APLIKACJE OBIEKTOWE – SYSTEMY STEROWANIA
 • oprogramowania sterowników PLC, układów DCS
 • wizualizacja procesów technologicznych
 • opracowanie algorytmów sterowania, regulacji bloków energetycznych
 • dokumentacja jakościowa