loader image

Produkty

Specjalistyczne urządzenia dla energetyki

Zwężki Venturiego typu ZV-300-WNI

przeznaczone są do pomiaru przepływu mediów jednofazowych o dowolnych wartościach ciśnienia i temperatury (ciecze, gazy, pary). Z uwagi na monolityczną, termicznie stałogradientową konstrukcję i swobodny przepływ czynnika przez zwężkę, jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne i szoki termiczne. Szczególnie dobre parametry metrologiczne uzyskuje się przy pomiarze przepływu pary świeżej i wtórnej z kotła.

Kryzy pomiarowe

przeznaczone są pomiaru przepływu mediów w całkowicie wypełnionym rurociągu, o przekroju kołowym. Stosuje się je dla mediów jednofazowych o dowolnych wartościach ciśnienia i temperatury (ciecze, gazy, pary).

Dysze ISA 1932

przeznaczone są do pomiaru przepływu mediów w całkowicie wypełnionym rurociągu, o przekroju kołowym. Stosuje się je dla mediów jednofazowych o dowolnych wartościach ciśnienia i temperatury (ciecze, gazy, pary). Z uwagi na mały spadek ciśnienia, stosuje się je wszędzie tam, gdzie konieczny jest pomiar o dużej dokładności lecz, jednocześnie o małej stracie mocy strumienia. Są to wszelkie instalacje przesyłu mediów o wysokich parametrach. Profilowa konstrukcja gardzieli zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia mechanicznego.

Układ zabezpieczenia od przekroczenia poziomu wody w walczaku UZPWAL-01

Urządzenie jest zintegrowanym systemem zabezpieczającym przed wzrostem i spadkiem poziomu wody w walczakach kotłów energetycznych

Modernizacja palników

Wykonujemy kompleksowe realizacje we wszystkich branżach modernizacji palników mazutowych oraz na olej lekki wraz ze skidami przypalnikowymi w tym:

– Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego z uzgodnieniem, zatwierdzeniem i odbiorami instalacji w UDT i CLDT

– Wykonanie kompleksowych prac demontażowych i montażowych we wszystkich branżach.

– Testy, uruchomienia, optymalizacja.

Zabezpieczenie regeneracji wysokoprężnej

Kompleksowa realizacja we wszystkich branżach modernizacji zabezpieczenia regeneracji wysokoprężnej polegająca na zabezpieczeniu podgrzewaczy regeneracyjnych wysokoprężnych przed dostaniem się wody do rurociągów upustowych turbiny w przypadku uszkodzenia

układu rurowego lub odcięcia odpływu skroplin z podgrzewaczy. W przypadku wzrostu poziomu skroplin powyżej maksymalnego w jednym z podgrzewaczy, zabezpieczenie powoduje odcięcie zespołu podgrzewaczy po stronie wody zasilającej.