loader image

Usługi

Technologie wodorowe

INTEC S.A. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu kompleksowych instalacji związanych z produkcją i wykorzystaniem wodoru od roku 2014. Ich zakres działań obejmuje następujące obszary:

ELEKTROLIZERY KLASYCZNE
  • Projektowanie i montaż zabudowy dla tradycyjnych elektrolizerów.
  • Uruchamianie i konserwacja elektrolizerów klasycznych.
ELEKTROLIZERY STAŁOTLENKOWE (SOE)
  • Realizacja zabudowy i uruchomienia elektrolizerów stałotlenkowych (SOE).
STACJE REDUKCYJNE CIŚNIENIA WODORU
  • Budowa stacji redukcyjnych ciśnienia wodoru.
INSTALACJE METANIZACJI WODORU
  • Projektowanie i wdrażanie instalacji metanizacji wodoru.
BUDOWA MAGISTRALI WODOROWYCH
  • Realizacja projektów związanych z budową magistrali wodorowych.
STACJE REDUKCYJNE WODORU Z REGULACJĄ TEMPERATURY
  • Budowa stacji redukcyjnych wodoru z zaawansowaną regulacją temperatury.
BUDOWA I PRZEBUDOWA ELEKTROLIZERÓW
  • Realizacja nowych projektów budowy elektrolizerów.
  • Przebudowa istniejących elektrolizerów dla poprawy efektywności i wydajności.
INSTALACJE PRZYGOTOWANIA I PRZESYŁU WODORU DO CHŁODZENIA GENERATORÓW
  • Projektowanie i wdrażanie instalacji odpowiedzialnych za przygotowanie i przesył wodoru do procesów chłodzenia generatorów.

Działalność INTEC obejmuje szeroki zakres technologii związanych z wodorem, od tradycyjnych elektrolizerów po zaawansowane technologie redukcji ciśnienia i metanizacji. Firma skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach, mających na celu wspieranie zrównoważonej produkcji i wykorzystania wodoru w różnych sektorach przemysłu.